Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 12

Sprawy wszczęte i niezakończone przez Centrum realizowane w ramach zadań:

1) wymienionych w art. 2 - są prowadzone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów;

2) innych niż wymienione w art. 2 - są prowadzone przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści