Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 9

1. Należności i zobowiązania Centrum stają się z dniem 1 kwietnia 2006 r. należnościami i zobowiązaniami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z wyjątkiem należności i zobowiązań związanych z zakresem zadań określonych w art. 2, które stają się należnościami i zobowiązaniami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez Centrum przejmuje z dniem 1 kwietnia 2006 r. urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z wyjątkiem praw i obowiązków wynikających z umów i porozumień związanych z zakresem zadań określonych w art. 2, które przejmuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"