• USTAWA
 • o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1
 • Art. 2
 • Art. 3
 • Art. 4
 • Art. 4a
 • Art. 5
 • Art. 6
 • Art. 7
 • Art. 7a
 • Art. 8
 • Rozdział 2. Zasady wydawania i cofania pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Art. 9
 • Art. 10
 • Art. 11
 • Art. 12
 • Art. 13
 • Art. 14
 • Art. 15
 • Art. 16
 • Art. 16a
 • Art. 17
 • Rozdział 2a. Zasady używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Art. 18
 • Art. 18a
 • Art. 19
 • Art. 19a
 • Art. 20
 • Art. 21
 • Art. 22
 • Rozdział 3. Zasady i kontrola przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Art. 23
 • Art. 24
 • Art. 25
 • Art. 26
 • Art. 27
 • Art. 28
 • Art. 29
 • Art. 30
 • Art. 31
 • Art. 32
 • Art. 33
 • Art. 34
 • Art. 35
 • Art. 36
 • Art. 37
 • Art. 38
 • Art. 39
 • Art. 40
 • Art. 41
 • Rozdział 4. Zasadnicze wymagania dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wprowadzanych do obrotu
 • Art. 42
 • Art. 43
 • Art. 44
 • Rozdział 5. Procedury oceny zgodności materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Art. 45
 • Art. 45a
 • Art. 46
 • Art. 47
 • Art. 48
 • Art. 49
 • Art. 50
 • Art. 51
 • Art. 52
 • Art. 53
 • Art. 54
 • Art. 55
 • Art. 56
 • Art. 57
 • Art. 58
 • Art. 59
 • Art. 60
 • Art. 60a
 • Art. 61
 • Art. 62
 • Rozdział 5a. Zasadnicze wymagania dla wprowadzanych do obrotu wyrobów pirotechnicznych oraz procedury oceny zgodności tych wyrobów
 • Art. 62a
 • Art. 62b
 • Art. 62c
 • Art. 62d
 • Art. 62e
 • Art. 62f
 • Art. 62g
 • Art. 62h
 • Art. 62i
 • Art. 62j
 • Art. 62k
 • Art. 62l
 • Art. 62m
 • Art. 62n
 • Art. 62o
 • Art. 62p
 • Art. 62r
 • Art. 62s
 • Art. 62t
 • Art. 62u
 • Rozdział 6. Przepisy karne
 • Art. 63
 • Art. 64
 • Art. 65
 • Rozdział 7. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe
 • Art. 66
 • Art. 67
 • Art. 68
 • Art. 69
 • Art. 70
 • Art. 71
 • Art. 72
 • Art. 73
 • ZAŁĄCZNIK. WZÓR OZNAKOWANIA CE. Oznakowanie CE składa się z liter o poniższych kształtach:
 • Szybkie wyszukiwanie w ustawie
  Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
  Spis treści