Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 14

1. Na stanowisku profesora można zatrudnić osobę mającą co najmniej stopień naukowy doktora.

2. Na stanowisku badacza można zatrudnić osobę, która posiada stopień naukowy doktora.

3. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny tytuł zawodowy.

4. Kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1-3, wyłania się w drodze konkursu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"