Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 15

Na wniosek profesora Instytut zatrudnia jego współpracownika na stanowisku, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 3, bez konieczności wyłonienia kandydata w drodze konkursu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"