Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 16

1. Pracownicy, o których mowa w art. 13 pkt 1-3, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony.

2. Międzynarodowy Komitet Doradczy dokonuje oceny działalności naukowej profesorów co 2 lata, a badaczy i asystentów corocznie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"