Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 18

1. Zasady wynagradzania pracowników Instytutu ustala jego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Międzynarodowego Komitetu Doradczego.

2. Wynagrodzenie Dyrektora Instytutu ustala Prezes Polskiej Akademii Nauk, po konsultacji z Dyrektorem Generalnym UNESCO.

3. Dyrektor Instytutu ustala wykaz stanowisk pracowników technicznych, administracyjnych i obsługi.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"