Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 21

W wypadku utraty mocy obowiązującej Porozumienia, Prezes Polskiej Akademii Nauk zarządzi likwidację Instytutu, określając jednocześnie warunki i tryb przeprowadzenia tej likwidacji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści