Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 3

1. Polska Akademia Nauk, stosownie do ustaleń zawartych w art. III Porozumienia, zapewni Instytutowi pomieszczenia oraz podstawowe wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia jego działalności.

2. Udostępnienie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy użyczenia.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści