Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 4

1. Instytut uzyskuje przychody z:

1) dotacji ujmowanej w budżecie państwa w części Polska Akademia Nauk,

2) funduszy (wkładów) przekazanych przez UNESCO,

3) wpłat z tytułu udziału innych instytucji w pracach Instytutu na podstawie zawartych porozumień,

4) realizacji badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych finansowanych lub zlecanych przez instytucje oraz podmioty gospodarcze krajowe i zagraniczne,

5) prowadzonej przez Instytut działalności gospodarczej,

6) darowizn, zapisów i subsydiów.

2. Dotacja budżetowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest przeznaczana na dofinansowanie bieżącej eksploatacji budynku stanowiącego siedzibę Instytutu oraz kosztów utrzymania administracji i obsługi technicznej Instytutu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści