Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 8

Wewnętrzną organizację i tryb działania Instytutu określa jego statut, nadany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"