Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 9a

Czynsz najmu w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego regulują odrębne przepisy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"