Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści