Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 37

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów oraz wysokość wynagrodzenia ekspertów, o którym mowa w art. 30 ust. 3, mając na uwadze:

1) zapewnienie skuteczności weryfikacji i prób efektywności;

2) nakłady pracy i koszty funkcjonowania zespołu;

3) postanowienia Kodeksu ISPS.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"