Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 44

1. Zgłoszenia nie wymaga się w stosunku do statków, które uzyskały zwolnienie z obowiązku zgłoszenia wstępnego zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 725/2004.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zwolnienie, o którym mowa w ust. 1:

1) na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) na wniosek polskiego armatora.

3. We wnioskach, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się:

1) nazwę statku;

2) numer IMO statku;

3) sygnał wywoławczy statku;

4) państwo bandery statku;

5) oznaczenie armatora;

6) wykaz statków prowadzących regularne usługi między portami znajdującymi się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz dane dotyczące 24-godzinnego punktu kontaktowego, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 725/2004.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"