Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 49

1. Deklaracja ochrony dla statku i obiektu portowego zachowuje ważność przez okres prowadzenia działań statek - statek lub statek - obiekt portowy.

2. W odniesieniu do statków odbywających krótkie podróże międzynarodowe na stałych trasach deklaracja ochrony zachowuje ważność przez okres:

1) 90 dni - w odniesieniu do poziomu ochrony 1;

2) 30 dni - w odniesieniu do poziomu ochrony 2.

3. Termin ważności deklaracji ochrony sporządzonej na poziomie ochrony 3 jest równy okresowi wskazanemu w ust. 1 lub okresowi trwania tego poziomu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"