Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 63

Koszty związane z ochroną żeglugi i portów są finansowane ze środków:

1) budżetu państwa w częściach, których dysponentami są: minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej;

2) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

3) podmiotów zarządzających portami;

4) podmiotów zarządzających obiektami portowymi;

5) armatorów;

6) finansowych i rzeczowych, przekazanych na ten cel przez zagraniczne i krajowe osoby fizyczne i prawne;

7) wojewodów.