Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o odpadach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 108

Na składowisku odpadów obojętnych mogą być składowane tylko odpady obojętne.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"