Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o odpadach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 203

Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zmienia z dniem: 2016.01.24 zobaczArt. 204 wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 253 pkt 2 nin. ustawy.