Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o odpadach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 251

1. W latach 2013-2022 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2013 r. - 0 zł;

2) 2014 r. - 1000 tys. zł;

3) 2015 r. - 1053 tys. zł;

4) 2016 r. - 1080 tys. zł;

5) 2017 r. - 1107 tys. zł;

6) 2018 r. - 1135 tys. zł;

7) 2019 r. - 1163 tys. zł;

8) 2020 r. - 1192 tys. zł;

9) 2021 r. - 1222 tys. zł;

10) 2022 r. - 1252 tys. zł.

2. W latach 2013-2022 maksymalny limit wydatków budżetów samorządów województw będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2013 r. - 0 zł;

2) 2014 r. - 0 zł;

3) 2015 r. - 0 zł;

4) 2016 r. - 3115 tys. zł;

5) 2017 r. - 3115 tys. zł;

6) 2018 r. - 3115 tys. zł;

7) 2019 r. - 3115 tys. zł;

8) 2020 r. - 3115 tys. zł;

9) 2021 r. - 3115 tys. zł;

10) 2022 r. - 3115 tys. zł.

3. W latach 2013-2022 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2013 r. - 0 zł;

2) 2014 r. - 2000 tys. zł;

3) 2015 r. - 4000 tys. zł;

4) 2016 r. - 3000 tys. zł;

5) 2017 r. - 1000 tys. zł;

6) 2018 r. - 0 zł;

7) 2019 r. - 0 zł;

8) 2020 r. - 0 zł;

9) 2021 r. - 2000 tys. zł;

10) 2022 r. - 0 zł.

4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, wprowadza się mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem BDO.

5. Działania, o których mowa w ust. 4, polegają na:

1) ograniczeniu zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego utworzenia lub wdrażania BDO;

2) wstrzymaniu w danym roku serwisowania (konserwacji) BDO.

6. Działania, o których mowa w ust. 4, nie mogą stwarzać zagrożenia utraty możliwości realizacji obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz zagrożenia polegającego na utracie możliwości zbierania danych lub bezpiecznego ich przechowywania.

7. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizmy korygujące.