Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o odpadach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 93

Zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi.