Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o odpadach

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

DZIAŁ 9. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa i przepisy szczególne w postępowaniu o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści

...
- Rozdział 3. Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
- Art. 164
- Art. 165
- Art. 166
- Art. 167
- DZIAŁ 9. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa i przepisy szczególne w postępowaniu o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami
- Art. 168
- Art. 169
- Art. 170
- DZIAŁ 10. Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne
- Rozdział 1. Przepisy karne
...


Pełny spis treści