Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa Ordynacja podatkowa

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 211

Decyzję doręcza się stronie na piśmie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"