Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa Ordynacja podatkowa

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 239e

Decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"