Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa Ordynacja podatkowa

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 239h

Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"