Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku akcyzowym

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 128

1. Znaki akcyzy są wydawane przez:

1) właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy;

2) wytwórcę znaków akcyzy.

2. Wydanie znaków akcyzy przez właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy lub ich wytwórcę następuje na podstawie upoważnienia do odbioru znaków wydanego przez właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.