Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku akcyzowym

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 167

Znaki akcyzy wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 168, zachowują ważność.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"