Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku akcyzowym

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

DZIAŁ 4. Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"