Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku akcyzowym

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści

...
- Art. 7
- Art. 7a
- Art. 7b
- Art. 7c
- DZIAŁ 2. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych
- Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 9a
- Art. 9b
- Art. 9c
...


Pełny spis treści