Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 26d

(utracił moc).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"