Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Załącznik nr 2 nieaktualny. Normy szacunkowe dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, poczynając od roku podatkowego 2002, są ogłaszane w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 24 ust. 7 nin. ustawy.

..................................................