Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:
a) rośliny ozdobne

1 m2

7

b) pozostałe

1 m2

2

60

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

1

60

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
a) rośliny ozdobne

1 m2

5

20

b) pozostałe

1 m2

3

20

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

3

5

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:
a) kurczęta

1 sztuka

10

b) gęsi

1 sztuka

79

c) kaczki

1 sztuka

21

d) indyki

1 sztuka

51

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

98

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

66

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

10

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

05

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

8

70

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

1

45

7

Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta

1 sztuka

1

b) gęsi

1 sztuka

5

c) kaczki

1 sztuka

2

d) indyki

1 sztuka

5

8

Zwierzęta futerkowe
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego

29

78

b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

13

10

c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

10

13

d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

15

49

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego

3

58

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego

3

58

9

Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe

1 sztuka

9

b) myszy białe

1 sztuka

2

10

Jedwabniki - produkcja kokonów

1 dm3

20

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

2

12

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek

1 m2

120

13

Hodowla entomofagów - powierzchnia upraw roślin żywicielskich

1 m2

100

14

Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

50

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

200

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

42

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

22

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

25

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

10

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

4

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

6

h) konie rzeźne

1 sztuka

300

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

240

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

90

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

27

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

10

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"