Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20

Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"