Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 5

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"