Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 85

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

1) 18,03% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%;

2) 6,54% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 7%;

3) 4,76% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 5%.