Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"