Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK Nr 6. WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

2

3

1

ex 01.11 Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem: 1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), 2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), 3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), 4) ziół suszonych sortowanych całych

2

01.12 Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie

3

01.13.1 Winogrona

4

ex 01.13.23 Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)

5

01.13.24-00.10 Orzechy laskowe

6

01.13.24-00.20 Orzechy włoskie

7

ex 01.13.40-00.90 Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych

8

ex 01.2 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem: 1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31- 00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, ex- 00.51, -00.52), 2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU 01.22.32-00.90), 3) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9, 4) skór surowych świńskich półgarbowanych oraz poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00), 5) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25)

9

ex 01.25.10 Króliki, pszczoły i jedwabniki

10

ex 02 Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) i materiałów roślinnych do produkcji mioteł lub szczotek (PKWiU 02.01.42-00.30)

11

05 Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4)

12

14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa

13

ex 14.30.13-90.10 Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus

14

15.11.1 Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów

15

15.11.21 Wełna szarpana

16

ex 15.11.3 Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy

17

ex 15.11.4 Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń

18

15.12 Mięso pozostałe (w tym drobiowe i królicze), świeże, konserwowane chłodzone lub mrożone oraz produkty uboczne uboju

19

ex 15.13.13-00.10 Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka - wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne

20

ex 15.20 Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)

21

ex 15.20.17 Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych

22

ex 15.33.30-00.22 Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw

23

15.33.30-00.3 Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi)

24

15.33.30-00.80 Żołędzie i kasztany

25

ex 15.33.30-00.90 Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, pozostałe - wyłącznie odpady użytkowe paszowe

26

15.41.11 Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)

27

15.42.13-30 Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp.

28

15.51.11 Mleko płynne przetworzone

29

15.61.33-33.16 Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie

30

15.61.33-33.26 Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie

31

15.61.33-33.32 Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane

32

15.61.33-33.34 Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie

33

15.61.33-33.42 Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane

34

15.61.33-33.44 Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie

35

15.61.33-33.51 Ziarno kukurydzy - miażdżone i płatkowane

36

15.61.33-33.54 Ziarno kukurydzy - obrobione wyłącznie przez śrutowanie

37

15.61.33-33.94 Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie

38

15.61.50-10.20 Śruty kukurydziane

39

15.61.50-30.20 Śruty ryżowe

40

15.61.50-50.20 Śruta pszenna

41

15.61.50-90.2 Śruty zbóż

42

ex 15.61.50-90.40 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych - wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych

43

15.61.50-10.10 Otręby paszowe kukurydziane

44

15.61.50-30.10 Otręby paszowe ryżowe

45

15.61.50-50.10 Otręby paszowe pszenne

46

15.61.50-90.1 Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy

47

ex 15.7 Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem: roztworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20)

48

15.89.12 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek

49

24.14.64-50 Podpuszczka i jej koncentraty

50

24.15.10-75.30 Amoniak ciekły nawozowy

51

24.15.10-77.20 Woda amoniakalna nawozowa

52

ex 24.15.30 Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego)

53

24.15.40 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

54

ex 24.15.50 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego

55

24.15.60 Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

56

24.15.70-70.20 Saletra sodowa nawozowa

57

ex 24.15.80 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe Związki fosforowe do mieszanek paszowych

58

ex 24.2 Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

59

24.62.10-20.10 Albumina techniczna

60

24.62.10-20.20 Albumina mleka

61

24.62.10-30.61 Taninian żelatyny

62

24.62.10-30.62 Bromotaninian żelatyny

63

bez względu na symbol PKWiU Sznurek do maszyn rolniczych

Usługi

64

ex 01.4 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt

65

ex 02.02.10 Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów

66

ex 05.00.50 Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim

Objaśnienia:

1) ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku bądź opodatkowanych stawką 0%.