Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 138

Odebrania rzeczy dokonuje egzekutor wyznaczony przez organ egzekucyjny (art. 31).