Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 166b

W postępowaniu zabezpieczającym stosuje się odpowiednio przepisy działu I i art. 168d.