Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 1. Przepisy wspólne

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"