Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o pracy na morskich statkach handlowych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 18

Załogę statku stanowią pracownicy wpisani na listę załogi tego statku, wystawioną przez armatora.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"