Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o pracy na morskich statkach handlowych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 36

Przeniesienie pracownika do rezerwy nie może nastąpić:

1) przed udzieleniem mu w ustalonym terminie urlopu lub innego czasu wolnego na lądzie,

2) w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.