Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 3

Program jest tworzony w celu gromadzenia środków uczestnika przeznaczonych do wypłaty.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"