Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 4

1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu jednostronnie dokonają zmiany umów zawartych na rok 2006, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1.

2. Do zmiany umów nie stosuje się przepisu art. 158 ustawy o świadczeniach.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"