Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 4. Zasady przekazania środków finansowych w 2009 r. i latach następnych

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"