Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK. WSKAŹNIKI UDZIAŁU KOSZTÓW PRACY W KOSZTACH POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W UMOWACH WYKONANYCH W 2005 R

1. Podstawowa opieka zdrowotna - 0,63.

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - 0,59.

3. Lecznictwo szpitalne - 0,65.

4. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - 0,69.

5. Rehabilitacja lecznicza - 0,65.

6. Opieka długoterminowa - 0,71.

7. Leczenie stomatologiczne - 0,72.

8. Lecznictwo uzdrowiskowe - 0,40.

9. Pomoc doraźna i transport sanitarny - 0,72.

10. Profilaktyczne programy zdrowotne - 0,48.

11. Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane - 0,26.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści

...
- Art. 10h
- Rozdział 6. Przepis karny
- Art. 10i
- Rozdział 7. Przepis końcowy
- Art. 11
- ZAŁĄCZNIK. WSKAŹNIKI UDZIAŁU KOSZTÓW PRACY W KOSZTACH POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W UMOWACH WYKONANYCH W 2005 R


Pełny spis treści