Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 18

Dotychczasowe upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydane pracownikom Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w celu wykonywania przez nich obowiązków służbowych stają się z mocy prawa upoważnieniami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"