Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 19

1. Wszelkie prawa i obowiązki Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty stają się prawami i obowiązkami Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Oddziały okręgowe wchodzące w skład Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty stają się oddziałami okręgowymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3. Oddziały okręgowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej ulegają likwidacji z upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

4. Finansowanie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w roku 2006 odbywa się z części budżetowej przeznaczonej na funkcjonowanie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"