Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1

Ustawa określa sposób i tryb przenoszenia praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich na podstawie przepisów artykułu 11 załącznika VIII do rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. - Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 56 z 04.03.1968, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 2, str. 5, z późn. zm.) w zakresie przeniesienia przez urzędnika Wspólnot praw emerytalnych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"