Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 19

1. Czynności związanych z przeniesieniem środków zgromadzonych na rachunku urzędnika Wspólnot w pracowniczym programie emerytalnym do Wspólnot dokonuje pracodawca i zarządzający.

2. Podstawę do określenia danych osobowych urzędnika Wspólnot przez zarządzającego do dokonania przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku urzędnika Wspólnot w pracowniczym programie emerytalnym do Wspólnot stanowią informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-5.

3. Po otrzymaniu od instytucji Wspólnot wniosku o przedstawienie warunków przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku urzędnika Wspólnot w pracowniczym programie emerytalnym do Wspólnot pracodawca niezwłocznie przekazuje ten wniosek zarządzającemu.

4. W przypadku nieuzyskania od instytucji Wspólnot informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-5, w zakresie niezbędnym do identyfikacji urzędnika Wspólnot, zarządzający zwraca się do tej instytucji o uzupełnienie informacji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"